Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne:

ROK 2017

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Inspekcja Ochrony Środowiska - Delegatura Włocławek 
1. Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska (Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kontrola stacji paliw).
2. Okres objęty kontrolą: 2015r. i stan bieżący.
3. Termin kontroli: 10.03.2017r - 24.03.2017r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  
1. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca, dotycząca wykonania obowiązków zawartych w pkt 1 i 2 decyzji nr 126/16 z dnia 12.04.2016r.
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 20.04.2017r - 20.04.2017r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  
1. Zakres kontroli: Stan sanitarny środków transportu oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.
3. Termin kontroli: 9.06.2017r - 9.06.2017r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

IV. Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Składek w Toruniu
1. Zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
2. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015r.-31.12.2016r.
3. Termin kontroli: 13.06.2017r - 14.06.2017r.; 16.06.2017r.; 20.06.2017r.; 22.06.2017r.; 26.06.2017r.-27.06.2017r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli 

V. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku  
1. Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 24.08.2017r.; 5.09.2017r. 8.09.2017r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

VI. Jednostka kontroli zewnętrznej: Prezes Rady Ministrów
1. Zakres kontroli: realizacja zadań obronnych
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 25.10.2017r. - 25.10.2017r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

ROK 2016

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena realizacji wymogów bhp w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy, przestrzeganie przepisów prawa dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin oraz  przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 15.02.2016r.- 08.03.2016r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku  
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 28.04.2016r. - 28.04.2016r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.  
1. Zakres kontroli: Prawidłowość rozliczania z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług - zasadność żądania zwrotu za maj 2016r.
 
2. Okres objęty kontrolą: 01.05.2016r. - 31.05.2016r.
3. Termin kontroli: 19.07.2016r. - 21.07.2016r.  
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroliROK 2015

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 10.06.2015r.- 10.06.2015r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka 
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 02.07.2015r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

III. Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy 
1. Zakres kontroli: czas pracy kierowców, kwalifikacje kierowców, uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób.
2. Okres objęty kontrolą: 05.08.2014r. do 05.08.2015r.
3. Termin kontroli: 05.08.2015r. do 08.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

IV. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku. 
1. Zakres kontroli: ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych.
2. Okres objęty kontrolą:1,4,7,9.09.2015r.
3. Termin kontroli: 01.09.2015r. - 17.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.


V. Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24 
1. Zakres kontroli: realizacja umowy Nr UmSTAZ/15/0805 o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.
2. Okres objęty kontrolą
3. Termin kontroli: 30.09.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

VI. Jednostka kontroli zewnętrznej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 
1. Zakres kontroli: Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.
2. Okres objęty kontrolą
3. Termin kontroli: 01.10.2015r. - 04.11.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

VII. Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 
1. Zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
2. Okres objęty kontrolą: od 01/2012r. do 12/2014r.
3. Termin kontroli: 22-23.10.2015r., 26-30.10.2015r., 2.11-4.11.2015r.  
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

VIII. Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
1. Zakres kontroli: Kontrola Projektu RPKP.01.02.00-04-002/14
2. Okres objęty kontrolą:01.10.2014r. - 30.06.2015r.  
3. Termin kontroli: 16.11.2015r. - 17.11.2015r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

 

 

ROK 2014

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 09.04.2014r.- 09.04.2014r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Bydgoszczy 
1. Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki zasobami częstotliwości oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 03.12.2014r.- 03.12.2014r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

ROK 2013

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą: -
3. Termin kontroli: 13.05.2013r.-13.05.2013r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

ROK 2012

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. środków transportu osobowego.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 17.04.2012r.-17.04.2012r. 
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. 
1. Zakres kontroli: Rozliczenie z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2012, zasadność żądania zwrotu. Kontrola przed zwrotem - bez limitu
2. Okres objęty kontrolą: maj 2012r.
3. Termin kontroli: 30.07.2012r.-02.08.2012r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

ROK 2011

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku. 
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 28.04.2011r.-28.04.2011r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

II. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku. 
1. Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy. Czas jazdy, postoju kierowców w transporcie regularnym.
2. Okres objęty kontrolą:
3. Termin kontroli: 7,15,16,21,27.09.2011r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

ROK 2010

I. Jednostka kontroli zewnętrznej: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Bydgoszcz.
1. Zakres kontroli: Zgodnie z punktem 38 działu C upoważnienia do kontroli Nr K-PWITD/W1/0136/35/10/M.Mr. z dnia 21.04.2010r.
2. Okres objety kontrolą:
3. Termin kontroli: 27.04.2010r.-04.05.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

II.Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. autobusów komunikacji miejskiej.
2. Okres objety kontrolą:
3. Termin kontroli: 06.05.2010r.-06.05.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli

III.Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek we Włocławku 
1. Zakres kontroli: Wyszczególniony w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
2. Okres objety kontrolą: 01.01.2007r. - 31.12.2009r.
3. Termin kontroli: 04.10.2010r.-13.10.2010r.
4. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki.

Protokół kontroli 
Nazwa dokumentu: Kontrole zewnętrzne
Data utworzenia: 2012-09-19 8:37
Data aktualizacji: 2018-01-30 13:21
Liczba odsłon: 3362
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (47)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94