Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. W M. P. K. Spółka z o.o. obowiązuje „Instrukcja Kancelaryjna”, która w szczegółowy sposób reguluje zasady postępowania z dokumentacją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzonej działalności, a w szczególności:

1) tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki,

2) zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw,

3) sposób i zasady gromadzenia, archiwizowania i udostępniania danych i informacji.

2. Zadania związane z przyjmowaniem spraw w formie pisemnej wykonują:

1) Sekretariat Zarządu Spółki zlokalizowany w siedzibie firmy przy ul. Rysiej 3,

2) Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa spółki w siedzibie firmy.

Godziny urzędowania wyżej wymienionych komórek organizacyjnych są następujące: w dni robocze, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 6:40 do godz. 14:40. Każda sprawa w formie korespondencji pisemnej wpływająca do firmy podlega zaewidencjonowaniu w odpowiednich rejestrach prowadzonych w Sekretariacie Zarządu Spółki, a następnie skierowana wg właściwości do rzeczowo właściwej komórki organizacyjnej, celem jej załatwienia.
Po wpłynięciu danej sprawy do komórki organizacyjnej, zostaje nadany dalszy bieg danej sprawie, tj. podlega ona odpowiedniej rejestracji i oznakowaniu a następnie ostatecznemu załatwieniu w terminach niezwłocznych, a w sprawach wymagających postępowań wyjaśniających bądź też uzyskania stanowisk i opinii, w terminach wynikających z KPA. Załatwienie danej sprawy odbywa się w formie pisemnej, faksowej, elektronicznej lub bezpośredniej tj. ustnie bądź telefonicznie. W Sekretariacie Zarządu Spółki prowadzi się centralny rejestr spraw załatwionych w formie pisemnej i ekspediowanych do adresata drogą pocztową.

3. Niezależnie od spraw wpływających do Spółki w formie pisemnej, przyjmowane są skargi i wnioski bezpośrednio od obywateli w sprawach dotyczących działalności Spółki w następujących komórkach organizacyjnych:

1) Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Rysiej 3;
2) codziennie od godz. 7.00 do godz. 14.00 w Dziale Organizacji Ruchu przy ul. Rysiej 3;
3) kierownicy komórek organizacyjnych od godz. 6.40-14.40;
4) całodobowo Dyspozytor (nr telefonu 54 230 93 13);
5) Prezes Zarządu Spółki w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.00.

4. Skargi, wnioski i inne sprawy związane z działalnością przedsiębiorstwa Spółki można zgłaszać drogą elektroniczna na adres e-mail sekretariat@mpk.com.pl.

5. Informację o stanie rozpatrywanej sprawy można uzyskać drogą:
1) telefoniczną pod numerem telefonu 54 230 93 00 lub 54 230 93 07 w Sekretariacie Zarządu Spółki,
2) zapytania przesłanego faxem na numer telefonu 54 236 95 94,
3) e-mailową na adres email sekretariat@mpk.com.pl
.

6. Rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 23/2016 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (patrz: Obsługa interesantów). 
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Data utworzenia: 2012-09-19 8:26
Data aktualizacji: 2016-11-03 9:03
Liczba odsłon: 3261
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (5)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94