Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Regulamin i Schemat Organizacyjny

 

Zarządzenie NR 18/2017 r.
Prezesa   Zarządu

 

Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego  Spółka  z o. o.  we  Włocławku

 

z dnia  27 listopada 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia Schematu organizacyjnego Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego Spółka z o.o. we  Włocławku.

 

Na  podstawie:

 

1)     art.  201  §  1 Kodeksu  spółek  handlowych;

2)     §  12  Umowy  Spółki;

3) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  Spółka z o. o. we Włocławku


zarządzam  co  następuje:

 

§  1

 

Przyjmuję Schemat Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku stanowiący załącznik  do niniejszego Zarządzenia.


§  2

 

Schemat Organizacyjny, o którym mowa w §1, obowiązuje od dnia jego podpisania.


§ 3

 

Zobowiązuję Dyrektorów, Główną Księgową oraz Kierowników  komórek organizacyjnych do zapoznania z jego treścią podległy  personel.


Załączniki:

1.        Schemat  Organizacyjny

 

Schemat organizacyjny

 

 

 

Włocławek, dnia 31.03.2014r.


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 06 / 2014 r.

Prezesa Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

z dnia 31. marca 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki z o. o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku.

Na podstawie:

  1. art. 201, § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami );

 

  1. § 20,pkt. I, pkt. e umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami;


  1. Uchwały nr 19/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 14. marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia ?Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o. o. we Włocławku?;


  1. Uchwały nr 06./2014 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku, ul. Rysia 3 z dnia 26. 04. 2014 r. dotyczącej opinii w sprawie ?Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku?.


  1. § 9 ust. 2 i 3, pkt. 1 Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 02. lutego 2011 r.

  zarządzam co następuje:


§ 1

Anuluję z dniem 31. marca 2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku wprowadzony w życie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Nr 14/2008 z dnia 28. maja 2008 r.

§ 2


Wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku ( w wersji jak w załączniku ) zatwierdzony Uchwałą nr 19/2014 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 14. marca 2014 r.

§ 3

Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w § 2, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01. kwietnia 2014 r.

§ 4


Zobowiązuję Kierowników pionów oraz Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z jego treścią podległy personel i przestrzegania jego postanowień w procesie pracy.

Prezes Zarządu Spółki
Marek Krygier
 

Uchwała nr 19 / 2014

Zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku

z dnia 14. marca 2014 roku


w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia ?Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku?.


Na podstawie:


  1. art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami );

  1. § 12 umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 roku ze zmianami (tekst jednolity z 25. stycznia 2011 r.)


  1. Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku z dnia 02. lutego 2011 roku;


                          uchwala się co następuje:


§ 1


Przyjmuje się i zatwierdza projekt ?Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Włocławku? w wersji, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


  1. Projekt regulaminu, o którym mowa w § 1, kieruje się d Rady Nadzorczej celem jego zaopiniowania.

  2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ?Regulamin ?? zostanie wprowadzony w przedsiębiorstwie spółki.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Spółki.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Prezes Zarządu Spółki
Marek Krygier
UCHWAŁA NR 06/2014

RADY NADZORCZEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O. O. WE WŁOCŁAWKU, UL. RYSIA 3


z dnia 26. marca 2014 r.

Dotyczy: opinii w sprawie ?Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku?.


Na podstawie:


1. art. 219 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych ( Dz. U. nr 94 poz. 1037 );

2. § 20 ust. 1 ppkt. ?e? umowy spółki z dnia 09 listopada 1995 r. (tekst jednolity z 25. stycznia 2011 r.);


3. § 7 pkt. 2 ppkt. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez

Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 8 / 2002 z dnia 24 maja 2002 r.;


4. przedłożonego przez Zarząd Spółki projektu ?Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku


 postanawia się co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu i analizie przedłożonego przez Zarząd Spółki projektu ?Regulaminu Organizacyjnego M.P.K. Spółka z o. o. we Włocławku? Rada Nadzorcza przedmiotowy projekt opiniuje.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Prawomocność uchwały:

-liczba członków Rady Nadzorczej - 3

-liczba członków Rady Nadzorczej głosujących za przyjęciem uchwały - 3


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk KACZMAREK
                                                                                                                                                             Dołaczone pliki:
Ostatnia zmianaRozmiarPlik
2015-07-30 13:14819 KBregulamin__organizacyjnyy.pdf
 
Nazwa dokumentu: Regulamin i Schemat Organizacyjny
Data utworzenia: 2008-06-18 11:40
Data aktualizacji: 2018-02-20 9:35
Liczba odsłon: 11703
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (56)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94