Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Rejestry, ewidencja, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

M. P. K. Spółka z o.o. we Włocławku prowadzi:
I. Rejestry:
1. księgowe, zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223)
2. kontroli przeprowadzanych w Spółce,
3. korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
4. pracowników,
5. kart urlopowych i kartotek urlopowych,
6. wypadków przy pracy,
7. badań lekarskich,
8. szkoleń podstawowych i okresowych bhp i p.poż.,
9. uprawnień specjalistycznych,
10. pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
11. środków trwałych,
12. wystawianych faktur,
13. przedmiotów nietrwałych,
14. wyposażenia,
15. prowadzonych postępowań przetargowych,
16. ofert składanych w ramach prowadzonych postępowań,
17. specyfikacji wychodzących w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
18. kart przekazania odpadów,
19. wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
20. osób wchodzących na teren przedsiębiorstwa,
21. pojazdów obcych wjeżdżających na teren przedsiębiorstwa.
22. druków ścisłego zarachowania,

II. Ewidencje:
1. magazynowe,
2. środków czystości,
3. odzieży i obuwia roboczego,
4. materiałów biurowych,
5. pieczęci, pieczątek, referentek służbowych oraz ich odcisków.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek:
- osoby, której dotyczą;
- organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów, przełożonych pracowników w granicach umożliwiających prowadzenie właściwej polityki personalnej (np. znajomość kwalifikacji i uprawnień podległych pracowników).
Pozostałe informacje udzielane są na wniosek:
- zainteresowanej osoby/strony;
- organu/instytucji upoważnionej do posiadania stosownych informacji na podstawie odrębnych przepisów, innych osób/stron - za zgodą Prezesa Zarządu Spółki.

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6. września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 z póź. zm.) z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi lub innych przepisów szczegółowych.


III. Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6. września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 z póź. zm.), odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z poźn. zm.) 
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencja, archiwa
Data utworzenia: 2012-09-19 8:26
Data aktualizacji: 2015-10-09 12:13
Liczba odsłon: 3096
Autor informacji: Marek Krygier
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (7)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94