Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Włocławek          -  dr Marek Wojtkowski

Zgodnie z § 20 Umowy Spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie skwitowania członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;

c) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;

d) podejmowanie decyzji o przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej;

e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;

f) emisja obligacji;

g) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego;

h) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;

i) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;

j) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

k) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
l) podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
ł) podejmowanie uchwał o zmianie umowy spółki;
m) podejmowanie uchwał o połączeniu lub rozwiązaniu spółki lub utworzeniu nowej  spółki;
n) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

  
Nazwa dokumentu: Zgromadzenie Wspólników
Data utworzenia: 2003-08-05 12:05
Data aktualizacji: 2015-07-30 9:53
Liczba odsłon: 10192
Autor informacji: Andrzej Stasiak
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (10)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94