Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku
  
Strona główna Statystyki Rejestr zmian Mapa strony
 Struktura organizacyjna
Forma org. prawna/Umowa Spółki
Struktura własnościowa
Regulamin i Schemat Organizacyjny
 Władze spółki
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników
 Informacje
Majątek Przeds. Spółki
Przedmiot działalności
Obsługa interesantów
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Rejestry, ewidencja, archiwa
Nabór do zatrudnienia
Kontrole zewnętrzne
Wystąpienia i oceny organów władzy publicznej
Udostępnianie informacji
Kontakt
 Sprawozdania finansowe
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
 Inne
Rozkład jazdy
Układ tras i charakterystyka linii
Cennik usług
Regulamin przewozów
 Aktualności
Komunikaty
Przetargi
 
Regulamin
 
Archiwum
 Serwis
Instrukcja
Redakcja serwisu
 Przetargi
 Lista dokumentów:
 Regulamin
 Archiwum

(21.06.2018r.)

Grupa Zakupowa. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń.

Dokumentacja dotycząca w/w przetargu dostępna jest na stronie internetowej http://hotelratuszowy.pl/bip/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(08.06.2018r.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja do pobrania poniżej:


Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa 

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o  niepodleganiu z art. 24 ust.5 ustawy PZP 

Załącznik nr 10 - Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

Załącznik nr 12 - Wykaz osób

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

(22.05.2018r.)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki solaris.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załączniki nr 1-2-formularz cenowy 

Załącznik nr 3- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4-Oświadczenie z art. 25a o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 5-Oświadczenie z art. 25a o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 6-Wykaz podobnych zadań 

Załącznik nr 7-Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej 

Załącznik nr 8-Projekt umowy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(09.02.2018r.)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę czterech fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   - 23.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - 16.04.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  20.03.2018r.

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz podwykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy serwisowej

Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt umowy zakupu

Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie 13.02.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 16.02.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 19.02.2018r.

SIWZ w wersji edytowalnej 19.02.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 28.02.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 2 28.02.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 05.03.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 2 05.03.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 06.03.2018r.

Odpowiedź na zapytanie 12.03.2018r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04.12.2017r.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

Dokumentacja do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  (14.12.2017r.)

 

ZMIANA SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ po zmianach

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13.11.2017r.)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: "Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Włocławku poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną stałą i doraźną obiektów przedsiębiorstwa przy ulicy Rysiej 3 we Włocławku wraz z monitorowaniem systemu antynapadowego".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (23.11.2017r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.10.2017r.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawy nowych akumulatorów.

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Zapytanie ofertowe 

Projekt umowy 

Formularz 

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego  (13.11.2017r.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.06.2017r.)

Przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg sektorowy na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa 

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o  niepodleganiu z art. 24 ust.5 ustawy PZP 

Załącznik nr 10 - Wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

Załącznik nr 12 - Wykaz osób

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2017r.)


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(20.06.2017r.)

Przetarg sektorowy na dostawę paliw ciekłych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg sektorowy na dostawę paliw ciekłych.

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 25a o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu potencjału 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust.5 ustawy pzp 

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowne

Zapytanie nr 1(23.06.2017r.) 

Zapytanie nr 2(23.06.2017r.) 

Zapytanie nr 3(26.06.2017r.) 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.06.2017r.) 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14.06.2017r.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Jelcz i Solaris.

Dokumentacja do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 4- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5-Oświadczenie z art. 25a o spełnianiu warunków udziału 

Załącznik nr 6-Oswiadczenie z art. 25a o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 7-Wykaz podobnych zadań 

Załącznik nr 8-Oświadczenie

Załącznik nr 9-Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej 

Załącznik nr 10-Projekt umowy 

Zapytanie nr 1 (22.06.2017r.) 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.07.2017r.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(30.05.2017r.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz usług

Oświadczenie o statusie zakładu pracy chronionej

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz podwykonawców

Projekt umowy

Wykaz osób

(09.06.2017r.)

Informacja z otwarcia ofert

(16.06.2017r.)

Informacja o unieważnieniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(21.03.2017r.)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym ogłasza przetarg sektorowy na zakup i dostawę 2 fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI.

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz podwykonawców

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt umowy serwisowej

(27.03.2017r.)

Zapytanie

SIWZ - wersja edytowalna

(30.03.2017r.)

Zapytanie

(10.04.2017r.)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Ocena ofert


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(29.11.2016r.)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. RYSIEJ 3 sprzeda w drodze drugiego pisemnego przetargu środki trwałe: autobus Jelcz 120 MM/2 oraz autobus Jelcz M081 MB.

Informacja o unieważnieniu (11.01.2017r.)

Informacja

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o przetargu

(15.12.2016r.)

Informuję o odwołaniu bez podania przyczyny przetargu pisemnego (ogłoszenie z dnia 29 listopada 2016r.) w części dotyczącej Autobusu Jelcz M081 MB, rok produkcji 2001, nr wew.102.
Nadal aktualne pozostaje w/w ogłoszenie w zakresie Autobusu Jelcz 120 MM/2, rok produkcji 2001, nr wew.455.

------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. RYSIEJ 3 sprzeda w drodze pisemnego przetargu środki trwałe: autobus Jelcz 120 MM/2 oraz autobus Jelcz M081 MB.

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU ogłasza zapytanie ofertowe na dostawy nowych akumulatorów.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Formularz ofertowy
Projekt umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. RYSIEJ 3 sprzeda w drodze pisemnego przetargu środki trwałe: autobus Jelcz 120 MM/1 oraz autobus Jelcz M081 MB.

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o przetargu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA z o.o. WE WŁOCŁAWKU UL. RYSIA 3 zwane dalej Zamawiającym ogłasza przetarg sektorowy na zakup i dostawę 2 fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze

Ocena ofert

Dokumentacja do pobrania poniżej :

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego-SIWZ

Zapytanie

Zapytanie

Sprostowanie do zapytania

Projekt umowy po zmianach

Załącznik nr 1 po zmianach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg sektorowy na dostawy nowych części zamiennych do autobusów marki Jelcz i Solaris.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

InformacjaDokumentacja do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Załączniki nr 1-4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o przetargu sektorowym na zakup i dostawę dwóch fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MIDI.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

Ocena

Ogłoszenie o przetargu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -część I SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -część II SIWZ

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Projekt umowy - po zmianach

Zapytanie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II nieograniczony przetarg na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, w taborze autobusowym, stacji obsługi pojazdów oraz portierni i dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego -SIWZ

Zmiana -SIWZ

Informacja o unieważnieniu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe na dostawy nowych akumulatorów


Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Projekt umowy


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe na dostawy kurtek zimowych

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

zobacz też na stronie - http:// www.mpk.com.pl/ 
Nazwa dokumentu: Przetargi
Data utworzenia: 2003-08-04 4:37
Data aktualizacji: 2018-06-22 7:28
Liczba odsłon: 28284
Autor informacji: Marta Krygier
Wprowadził do BIP: Beata Strużyna
Rejestr zmian tego dokumentu (252)
87-800 Włocławek, ul.Rysia 3; tel. centrali 236-42-81, fax 236-95-94